Στην ορεινή Αρκαδία, έξω από το ιστορικό χωριό της Δημητσάνας, βρίσκουμε το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Πρόκειται για ένα μουσείο διαφορετικό από τα συνηθισμένα, όχι μόνο επειδή κατά το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται.. έξω, αλλά κυρίως γιατί ρίχνει τη ματιά του σε κάτι διαφορετικό από τα κλασικά μοτίβα των ελληνικών μουσείων – εξετάζει τη σημασία της υδροκίνησης στην παραδοσιακή κοινωνία, πως αξιοποιήθηκε το νερό για την παραγωγή ποικίλων προϊόντων και την επίδραση που είχε συνολικά στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας.

Οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις υδροκίνησης και οι μηχανισμοί τους έχουν αποκατασταθεί και εκτίθενται στους εξωτερικούς χώρους του μουσείου. Περιδιαβαίνοντας στο μουσείο, περνάμε από νεροτριβές και υδροκίνητους αλευρόμυλους, ρακοκάζανα για παρασκευή τσίπουρου καθώς και βυρσοδεψείο, όπου γινόταν επεξεργασία δερμάτων. Μεταξύ άλλων, αξίζει να επισκεφτεί κανείς και το μπαρουτόμυλο -κατά τη διάρκεια της Ελληνικής επανάστασης η Δημητσάνα ήταν “σεσημασμένη” στο να παράγει μπαρούτι και να τροφοδοτεί με αυτό τον αγώνα κατά των Τούρκων. Κατά τη διάρκεια της επανάστασης, Σε όλους τους εξωτερικούς χώρους είναι έντονη η παρουσία του νερού, ακόμα και όπου δεν είναι εμφανής η παρουσία του μας ακολουθεί το κελάρυσμά του – ίσως μια παρομοίωση της δύναμης, της σημασίας και της μόνιμης παρουσίας του νερού στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Η δομή και ο διαδραστικός χαρακτήρας του Μουσείου Υδροκίνησης, καθώς και η υπαίθρια τοποθεσία του το καθιστούν μια εξαιρετική δραστηριότητα για όλη την οικογένεια!